30.06.202012:27 Phân tích và đánh giá ngoại hối: Khu vực kiểm soát cho VÀNG vào ngày 30 tháng 06 năm 2020

Tiếp tục tăng trưởng giá vàng là một ưu tiên. Trở ngại chính cho tăng trưởng là khu vực kiểm soát hàng tháng. Khu vực này sẽ trở thành lịch sử vào ngày mai và sẽ tiếp tục hoạt động theo hướng đi lên. Bất kỳ sự sụt giảm giá nào cũng nên được coi là một cơ hội để mua công cụ và WCZ 1/2 1737.35-1733.25 là hỗ trợ quyết định.

Exchange Rates 30.06.2020 analysis

Giá thấp hơn tiếp cận với WCZ 1/2, sẽ có được mức giá thuận lợi hơn cho việc mua công cụ. Các lựa chọn cho một sự đảo ngược của động lượng tăng trung hạn chỉ được coi là những điều thứ yếu.

Để tiếp tục hình thành vùng tích lũy, bạn sẽ cần hình thành một mô hình đột phá sai của mức cao hàng tháng. Nếu điều này xảy ra, thì có thể xem xét tùy chọn bán công cụ vào ngày mai trong khi dự đoán giá sụt giảm xuống WCZ 1/2.

Exchange Rates 30.06.2020 analysis

CZ hàng ngày - khu vực kiểm soát hàng ngày. Khu vực được hình thành bởi dữ liệu quan trọng từ thị trường tương lai, thay đổi nhiều lần trong năm.

CZ hàng tuần - khu vực kiểm soát hàng tuần. Khu vực được hình thành bởi các dấu hiệu quan trọng của thị trường tương lai, thay đổi nhiều lần trong năm.

CZ hàng tháng - vùng kiểm soát hàng tháng. Khu vực, đó là một sự phản ánh của biến động trung bình trong năm qua.

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Samanta Kruder,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2020
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.