Facebook
 
 

25.02.202112:48 Forex Analysis & Reviews: Bitcoin đã quay trở lại vùng mua

Việc kiểm tra vùng giới hạn cho người mua tại 48200-46930 đã ngăn chặn đà giảm của đồng tiền này. Một vùng tích lũy đã hình thành, ranh giới của chúng là các cực trị của tuần hiện tại. Giao dịch trong vùng này sẽ cho phép bạn tìm kiếm các mô hình mua từ vùng của người mua, mà chúng tôi đã xác định ở các mức 48200-46930. Việc tìm kiếm mô hình bán có thể xảy ra nếu bitcoin một lần nữa kiểm tra mốc 55.000 đô la. Vùng giới hạn được chỉ định của người mua cũng là vùng hòa vốn, do đó, các giao dịch mua trong phạm vi này có thể được giữ cho đến khi hình thành mô hình đảo chiều của lệnh trung hạn hoặc tiếp tục tăng trưởng và cập nhật mức tối đa hàng năm.

Exchange Rates 25.02.2021 analysis

Mô hình đảo chiều sẽ trở nên phù hợp nếu việc đóng cửa của một hoặc hai nến hàng ngày xảy ra dưới mức 46930. Điều này sẽ mở đường cho bitcoin giảm xuống còn 40.000 USD cho mỗi đồng . Cho đến khi điều này xảy ra, xác suất đạt mức tối đa hàng năm là 75%. Điều này cho thấy khả năng nắm giữ các giao dịch mua đã mở và mở các giao dịch mới khi kiểm tra vùng giới hạn của người mua.

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Samanta Kruder,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Earn on cryptocurrency rate changes with InstaForex
Download MetaTrader 4 and open your first trade

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.