empty
 
 
11.06.2021 10:01 AM
Indicator analysis. Daily review for the EUR/USD pair on June 11, 2021

Trend analysis (Fig. 1).

Today, the market from the level of 1.2172 (closing of yesterday's daily candlestick) will move upwards and try to reach the historical resistance level - 1.2212 (blue dotted line). After testing this level, it is possible to continue moving upward with the target at 1.2266 - the upper fractal (red dotted line).

This image is no longer relevant

Figure 1 (Daily Chart).

Comprehensive analysis:

 • Indicator analysis - up;
 • Fibonacci levels - up;
 • Volumes - up;
 • Candlestick analysis - up;
 • Trend analysis - up;
 • Bollinger lines - up;
 • Weekly chart - up.

General conclusion:

Today, the price from the level of 1.2172 (closing of yesterday's daily candlestick) will move upwards and try to reach the historical resistance level - 1.2212 (blue dotted line). After testing this level, it is possible to continue moving upward with the target at 1.2266 - the upper fractal (red dotted line).

Alternative scenario: the price from the level of 1.2172 (closing of yesterday's daily candlestick) will move upwards and try to reach the historical resistance level - 1.2212 (blue dotted line). After testing this level, it is possible to move downwards with the target at 1.2184 - the 14.6% retracement level (red dotted line).

Stefan Doll,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2024
Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $9000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 5 chúng tôi xổ $9000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback