empty
 
 

20.10.202106:17 Forex Analysis & Reviews: Dự báo cho cặp EUR / USD vào ngày 20 tháng 10 năm 2021

EUR / USD

Hôm qua, đồng Euro đã có đủ kíp nổ để đạt được mục tiêu "tăng giá" đầu tiên - đường MACD trên quy mô hàng ngày. Sau khi kiểm tra đường chỉ báo này, giá đã phục hồi trở lại, nhưng chỉ báo dao động Marlin vẫn tiếp tục tăng trưởng ổn định cho đến thời điểm hiện tại, đã chuyển sang vùng giá trị tích cực. Bây giờ đồng Euro có thể nghỉ ngơi và thoát ra với sự củng côtrên đường chỉ báo MACD. Mục tiêu 1.1750 sẽ mở.

Exchange Rates 20.10.2021 analysis

Trên biểu đồ 4 giờ, Marlin Oscillator đã đi xuống mạnh từ vùng quá mua, giá đang tiến gần đến ngưỡng hỗ trợ của các đỉnh vào ngày 14 và 15 tháng 10, có khả năng sẽ xảy ra sự đảo chiều đi lên từ mức này hoặc sự củng cố sẽ hình thành trên đó với mục đích đi lên. Để thay đổi xu hướng đang tăng thành xu hướng giảm, giá phải nằm dưới đường MACD, dưới mức 1.1575.

Exchange Rates 20.10.2021 analysis

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Laurie Bailey,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2022
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.