empty
 
 
06.02.2023 05:55 PM
Ichimoku cloud indicator analysis on Gold for February 6th, 2023.

This image is no longer relevant

Gold price is bouncing after last week's sell off and decline from $1,960 to $1,860. According to the Ichimoku cloud indicator in the 4hour chart we got a trend change last week to bearish. On a daily basis the Ichimoku cloud indicator remains on a bullish side but with many indications of weakness. Last Thursday Gold price closed below the tenkan-sen (red line indicator). This was the first sign of weakness. On Friday price broke and closed below the kijun-sen (yellow line indicator) providing us with another sign of weakness. Today price is bouncing but Gold remains vulnerable to another move lower towards the Kumo (cloud). Support by the cloud is at $1,800-$1,810. The Chikou span (black line indicator) is still above the candlestick pattern. Support according to the Chikou span is at $1,825-35. Technically Gold price is vulnerable to more downside also. The bearish RSI divergence signals have warned bulls, price broke out of the bullish channel. Current Gold price action suggests more downside should be expected.

Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $1000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 4 chúng tôi xổ $1000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback