empty
 
 
21.03.2023 04:56 PM
Technical analysis on DAX for March 21st, 2023.

This image is no longer relevant

Black lines- bearish RSI divergence

Violet lines- Fibonacci retracements

DAX index is bouncing strongly towards 15,300. In our previous posts we anticipated a decline towards 14,500 where we find the 61.8% Fibonacci retracement. Price made a low just below the 14,500 level and is now bouncing higher. The bearish RSI divergence in DAX warned us on time for the coming pull back. Price retraced 61.8% of the rise from 13,786. The 61.8% Fibonacci level provides a key short-term support and reversal level. In our case DAX respected the support and is bouncing higher. Bulls are gaining momentum. Bulls do not want to see DAX index back below 14,500. That would be a bearish signal and would put 13,786 low in danger.

 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $1000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 6 chúng tôi xổ $1000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback