empty
 
 
22.03.2023 07:37 AM
USD/JPY, H4 | Break out trendline?

The USD/JPY chart currently reflects a bullish momentum as it is trading above a significant ascending trend line, indicating potential for further bullish movement. In case the price manages to break the 1st resistance level, it could advance towards the 2nd resistance level.

The 1st support level is located at 130.82, representing a robust overlap support and also coincides with the 78.60% Fibonacci retracement level. Additionally, the 2nd support level is situated at 128.10, which is a multi-swing low support level that has previously acted as a reliable support.

On the resistance side, the 1st level lies at 132.81, displaying an overlap resistance and also aligns with the 23.60% Fibonacci retracement level. The 2nd resistance level is at 134.55, representing an overlap resistance level with confluence at the 61.80% Fibonacci retracement level.

It is essential to consider that the RSI is currently exhibiting bullish divergence in contrast to price action, indicating a potential bounce in the near future.

This image is no longer relevant

Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $9000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 5 chúng tôi xổ $9000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback