empty
 
 
27.02.2024 09:14 AM
Phân Tích Chỉ Số của GBP/USD vào ngày 27 tháng 2 năm 2024

Phân tích xu hướng (Hình 1).

Cặp tiền tệ GBP/USD có thể đi xuống từ mức 1.2681 (đóng cửa nến hàng ngày hôm qua) để thử nghiệm mức 61.8% pullback tại 1.2674 (đường chấm màu xanh). Khi đạt đến mức này, có thể xảy ra chuyển động lên với mục tiêu thử nghiệm mức 76.4% pullback tại 1.2711 (đường chấm màu xanh).

This image is no longer relevant

Hình 1 (biểu đồ hàng ngày).

Phân tích toàn diện:

 • Phân tích chỉ báo - xuống;
 • Khối lượng - xuống;
 • Phân tích nến - xuống;
 • Phân tích xu hướng - lên;
 • Dải Bollinger - xuống;
 • Biểu đồ hàng tuần - lên.

Kết luận chung: Hôm nay, giá có thể di chuyển xuống từ mức 1.2681 (đóng cửa của nến hàng ngày hôm qua) để kiểm tra mức giảm 61.8% tại 1.2674 (đường chấm màu xanh). Khi đạt đến mức này, có thể xảy ra sự di chuyển lên với mục tiêu kiểm tra mức tăng 76.4% tại 1.2711 (đường chấm màu xanh).

Hoặc có thể, từ mức 1.2681, giá có thể di chuyển xuống để kiểm tra 1.2662, MA 5 kỳ (đường mảng mảnh màu đỏ). Khi đạt đến mức này, giá có thể di chuyển lên với mục tiêu kiểm tra mức tăng 76.4% tại 1.2711 (đường chấm màu xanh).

Stefan Doll,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2024
Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $9000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 5 chúng tôi xổ $9000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback