empty
 
 
24.03.2017 05:51 AM
Technical analysis of GBP/JPY for March 24, 2017

This image is no longer relevant

GBP/JPY is Under pressure. The pair has been capped by both descending 20-period and 50-period moving averages and remains on the downside. The technical configuration remains negative as the 20-period moving average is below the 50-period one, and the relative strength index is below its neutrality area at 50.

As long as 139.35 holds as the key resistance, expect a break below the nearest support at 138.25 at first. A break below 138.25 allows for the further drop to 137.75 as likely.

The pair is trading below its pivot point. It is likely to trade in a lower range as long as it remains below the pivot point. Short positions are recommended with the first target at 138.25. A break below this target will move the pair further downwards to 137.75. The pivot point stands at 139.35. If the price moves in the opposite direction and bounces back from the support level, it will move above its pivot point. It is likely to move further to the upside. According to that scenario, long positions are recommended with the first target at 139.80 and the second one at 140.20.

Resistance levels: 139.80, 140.20, and 140.50

Support levels: 138.25,137.75, and 137.00

Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $1000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 4 chúng tôi xổ $1000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback