empty
 
 
Shell nhận được 870.000 thùng dầu thô SPR

Shell nhận được 870.000 thùng dầu thô SPR

Theo Reuters, Bộ Năng lượng Mỹ đã thông qua việc xuất kho 870.000 thùng dầu thô từ Khu Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược cho Công ty Shell Trading (Mỹ).

Shell dự kiến sẽ nhận được hàng hóa như một phần của chương trình trao đổi. Bộ Năng lượng cho biết công ty sẽ phải trả lại lượng dầu thô đã nhận, cũng như một lượng bổ sung, tùy thuộc vào thời gian họ giữ dầu.

Hoa Kỳ bắt đầu giải phóng dầu thô từ kho dự trữ chiến lược của mình để ổn định giá khí đốt tăng vào giữa tháng 12 năm 2021. Tính đến giữa tháng 1 năm 2022, 4 sàn giao dịch dầu đã được thông qua, với lượng phát hành đầu tiên lên tới 18 triệu thùng.

Back

See also

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.