empty
 
 
Visa công bố thu nhập cao bất chấp việc rút khỏi Nga

Visa công bố thu nhập cao bất chấp việc rút khỏi Nga

Trong báo cáo hàng quý gần đây, Visa xác nhận khoản lỗ 35 triệu USD sau khi tạm ngừng hoạt động tại Nga. Nhưng ngoài việc đó ra thì gã khổng lồ xử lý thanh toán đang hoạt động rất tốt. Theo đó, thu nhập ròng của Visa trong quý tài chính thứ hai năm nay lên tới 3,65 tỷ USD hay 1,70 USD cho mỗi cổ phiếu hạng A so với 3,03 tỷ USD hay 1,38 USD cho mỗi cổ phiếu trong cùng kỳ năm 2021. Doanh thu của công ty đã tăng lên 7,19 tỷ USD từ 5,73 tỷ USD một năm sớm hơn. Trong ba tháng đầu năm, số lượng giao dịch được xử lý đã tăng 19% lên 44,8 tỷ so với cùng kỳ báo cáo của năm tài chính trước. Khối lượng thanh toán của Visa tăng 17% trên cơ sở đồng đô la không đổi. Tổng khối lượng giao dịch qua biên giới không có thay đổi về tỷ giá hối đoái đã tăng 38%. Nếu loại trừ các giao dịch trong khu vực Châu Âu, khối lượng giao dịch xuyên biên giới đã tăng 47%. Trong quý 2 năm tài chính 2022, Visa đã mua lại 13,8 triệu cổ phiếu loại A với giá trung bình 210,19 USD/cổ phiếu với tổng giá trị 2,9 tỷ USD. Công ty đã tuyên bố cổ tức tiền mặt hàng quý là 0,375 đô la cho mỗi cổ phiếu loại A sẽ được trả vào ngày 1 tháng 6 cho tất cả những người nắm giữ kỷ lục kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2022. Cổ phiếu của Visa đã tăng 4,1% trong giao dịch mở rộng ở New York sau báo cáo thu nhập. Tuy nhiên, vốn hóa thị trường của công ty đã giảm 7,2% xuống còn 440,2 tỷ đô la kể từ đầu năm.

Back

See also

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.