empty
 
 

Chỉ số IFX-DPO (Chỉ báo Detrended Price Oscillator) cho phép một nhà giao dịch quyết định giữa sự phân kỳ và hội tụ trên đồ thị giá cũng như để quyết định điểm chính xác của một xu hướng thay đổi trên thị trường. IFX-DPO liên quan đến các chỉ số chỉ báo dao động. Ngoài ra, nguyên tắc sử dụng của nó tương tự với nguyên tắc của chỉ số Momentum.

Công thức

DPO = CLOSE – SMA (CLOSE, (N / 2 + 1)), tại


SMA là trung bình di chuyển đơn giản;

CLOSE là giá đóng;

N là thời gian một chu kỳ.

Sử dụng giao dịch

IFX_DPO, một chỉ số máy vi tính, được thiết kế để loại bỏ chiều hướng xu hướng trong một dao động giá. Do đó, chỉ số này sẽ giúp nhận diện các chu kỳ dễ dàng hơn cũng như các mức đã bán hơn hoặc đã mua hơn trên các đồ thị của những cặp tiền tệ.

Trên thị trường ngoại hối, các chu kỳ giá dài hạn bao gồm các chu kỳ ngắn hơn. Việc phân tích các chu kỳ ngắn hạn để giúp cho việc quyết định những mức cao và thấp quan trọng. Chỉ số IFX_DPO cho phép nhà giao dịch loại bỏ tác động của các chu kỳ dài hạn trên các diễn biến giá. Các chu kỳ có thể được ước tính bằng cách đếm những khoảng thời gian giữa những mức đỉnh cao hay những mức thấp. Khuyến nghị sử dụng giai đoạn của các chu kỳ 21 để giảm một số lượng dấu hiệu sai.

Trong trường hợp đường DPO cắt ngang mức 0 từ đáy lên đỉnh, có nghĩa là xu hướng sẽ thay đổi từ chiều hướng đi xuống sang chiều hướng tăng lên. Do đó, đã đến lúc mua một tài sản. Ngược lại, trong trường hợp đường chỉ số cắt ngang mức 0 từ đỉnh xuống đáy, chúng ta nên bán một tài sản vì nó có nghĩa rằng xu hướng đang thay đổi từ đầu cơ giá tăng sang đầu cơ giá giảm.

Thêm vào đó, sử dụng chỉ số IFX_DPO, các nhà giao dịch có thể dễ dàng nhận biết các dấu hiệu phân kỳ và hội tụ.

Chỉ số IFX_DPO

Tham số của chỉ số IFX_DPO InstaForex

IndPeriod = 14

CoutnsBars = 300

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.