empty
 
 

Chỉ số biểu đồ tần số HMA là một phiên bản của chỉ số HMA cổ điển của Alan Hull ở dạng biểu đồ, tương tự như một trong những chỉ số của MACD.

Công thức

HMA(n) = WMA(2*WMA(n/2) – WMA(n)), sqrt(n))

Cách sử dụng giao dịch

Biểu đồ tần số HMA là một chỉ số xu hướng được thể hiện dưới dạng biểu đồ, những cột trong đó biểu thị hướng dịch chuyển của giá (cột màu xanh chỉ ra hướng đi tăng lên, cột màu đỏ là hướng giảm xuống) và những điểm gia nhập thị trường.

Nếu có một xu hướng tăng tổng quát trên thị trường, và biểu đồ tần số HMA chuyển từ màu đỏ sang màu xanh, đây là thời gian để mua một tài sản vì giá có thể tăng cao hơn nữa trong xu hướng tăng tổng thể. Việc thay đổi màu là một tín hiệu để gia nhập thị trường.

Khi có một xu hướng đi xuống trên thị trường và biểu đồ tần số HMA chuyển sang màu đỏ, chúng ta nên bán tài sản vì giá có thể xuống thấp hơn nữa trong xu hướng giảm tổng thể. Khi chỉ số đang thay đổi màu, đó là một dấu hiệu để gia nhập thị trường.

Một đặc điểm đặc biệt của chỉ số này là nó không chỉ làm dịu đi những sự thay đổi giá mà còn cho phép bạn loại bỏ những tín hiệu chậm. Chỉ số này đã trở nên khả thi bởi vì công thức đặc biệt của nó. Vì vậy, một nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ số này trong việc giao dịch và chắc chắn rằng biểu đồ tần số HMA sẽ không đưa ra tín hiệu mua hoặc bán chậm.

Biểu đồ tần số HMA có thể được áp dụng như là một bộ lọc cho việc gia nhập vào thị trường; trong trường hợp này các giao dịch có thể được mở dựa trên những chỉ số và phân tích khác. Biểu đồ tần số này có thể giúp bạn xác định thời gian tốt nhất để đóng cửa một giao dịch: khi chỉ số chuyển sang màu đối lập, một giao dịch mở theo hướng dịch chuyển của giá nên được đóng lại. Sau đó, bạn nên đợi tín hiệu kế tiếp để gia nhập thị trường.

Biểu đồ tần suất HMA

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.