empty
 
 

Ladder Bottom là một mô hình đảo chiều tăng mà dùng để xác nhận một xu hướng.

Một biểu đồ cho thấy ba mức giá đóng cửa thấp hơn liên tiếp vào các ngày đen. Nến thứ tư cho thấy rằng thị trường giao dịch cao hơn giá mở cửa. Mô hình này xuất hiện khi một xu hướng giảm rõ ràng được nhìn thấy trên thị trường. Nó cho thấy người mua đủ mạnh mặc dù thị trường chạm các mức thấp mới vào cuối phiên giao dịch. Ngày hôm sau giá tăng lên và không đảo chiều chuyển động của nó. Giá đóng cửa vào ngày cuối cùng cao hơn một chút so với hai ngày trước đó.

Cách nhận dạng mô hình?

1. Có ba nến đen với giá mở cửa và đóng cửa thấp hơn liên tiếp trên biểu đồ. Mô hình này tương tự như Ba con quạ đen.
2. Nến thứ tư là màu đen với bóng phía trên nó.
3. Nến cuối cùng là màu trắng. Giá mở cửa nằm phía trên thân của nến trước đó.

Hình thành mô hình

Thị trường đã đang giao dịch giảm trong một thời gian và người bán kiểm soát. Sau đó, sau một sự sụt giảm mạnh tỷ giá tăng lên trên mức giá mở cửa và gần như đạt đến đỉnh điểm của ngày hôm trước. Tuy nhiên, thị trường chạm mức thấp mới vào cuối ngày.

Động lực này trên thị trường thường thu hút người bán, những người hiểu rõ rằng thị trường không thể di chuyển giảm suốt. Cuối cùng, thương nhân xem xét lệnh ngắn hạn của họ và nếu lợi nhuận là thỏa mãn, họ sẽ đóng giao dịch vào ngày hôm sau. Những động thái này dẫn đến một khoảng trống theo hướng tăng vào ngày hôm sau và giá đóng cửa ở các mức cao hơn. Khối lượng giao dịch lớn vào ngày cuối cùng là dấu hiệu đảo chiều của xu hướng.

Các kịch bản khả thi của diễn biến mô hình

Bốn nến đen của mô hình này có thể dài hoặc ngắn nhưng giá đóng cửa sẽ giảm dần. Nến cuối cùng luôn trắng. Nó có thể dài hoặc ngắn nhưng giá đóng cửa vào ngày đó luôn cao hơn mức đỉnh điểm của ngày hôm trước.

Chuyển đổi mô hình

Mô hình Ladder Bottom có thể chuyển đổi thành mô hình Hammer tăng.

Các mô hình tương tự

Ladder Bottom được hình thành giống như mô hình Concealing Baby Swallow. Ba nến đầu tiên của mô hình trông giống như Three Black Crows nhưng trong trường hợp mà xu hướng giảm được nhìn thấy trên thị trường.

Mô hình Ladder Bottom

Tải xuống


Trở lại danh sách
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback