empty
 
 
1 Điền vào mẫu đăng kí thẻ câu lạc bộ InstaForex trong phần Tủ Khách Hàng. Tài khoản giao dịch của bạn sẽ bị trừ 10 USD cho phí đăng kí thẻ.
2 Bạn sẽ nhận được thẻ Câu Lạc Bộ InstaForex trong vòng 2-3 tuần sau khi điền vào mẫu đăng kí. Thẻ câu lạc bộ sẽ được gửi qua đường bưu điện.
3 Kích hoạt thẻ, sử dụng mật khẩu được gửi tới email của bạn đồng thời với việc gửi thẻ.
4 Và bây giờ, bạn có thể tích lũy và nhận thêm bonus cho mỗi lần nạp tiền lên tới 10%; nói cách khác, tổng bonus lên tới 40%.

Tủ Khách Hàng
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.