empty
 
 

Tư cách thành viên Câu lạc bộ InstaForex cung cấp nhiều lựa chọn độc quyền - một trong số đó là khả năng nhận được điểm thưởng đặc biệt cho mỗi lần nập tiền.

Sau khi đăng ký Câu lạc bộ InstaForex, bạn có thể tham gia xổ số của Ferrari F8 Tributo với tư cách là thành viên của cộng đồng tinh hoa, theo điều kiện có lợi. Ngoài ra, bạn có thể tham gia các cuộc thi và chiến dịch khác do InstaForex tổ chức với tổng giải thưởng vượt trên 500.000 USD.

Mọi khách hàng InstaForex đều hoàn toàn có thể tham gia Câu lạc bộ InstaForex.

Điền vào mẫu yêu cầu trong phần tương ứng của Tủ Khách hàng để nhận Thẻ Câu lạc bộ InstaForex.

Sau khi hoàn tất yêu cầu, khách hàng sẽ nhận được mã PIN Thẻ Câu lạc bộ InstaForex trong khi chính thẻ được liên kết với tài khoản giao dịch sẽ được gửi đến thành viên câu lạc bộ qua đường thư bưu điện.

$10 sẽ được tính phí từ tài khoản giao dịch của khách hàng khi phát hành thẻ như một biện pháp bảo mật.

Sau khi kích hoạt Thẻ Câu lạc bộ InstaForex, khách hàng sẽ có quyền nhận Tiền thưởng CLB với mỗi lần nạp tiền. Bạn có thể nhận điểm thưởng InstaForex qua liên kết trong Tủ Khách hàng.


Sơ đồ bonus:

Số lượng bonus phụ thuộc vào số tăng thêm của tài khoản giao dịch*. Dưới đây là sơ đồ tính toán bonus của công:

*Số dư tài khoản giao dịch được tính từ thời điểm thanh toán thẻ câu lạc bộ.

  • Phần tăng thêm < $500, bonus bạn nhận được là 1% của phần tăng thêm
  • Phần tăng thêm trong khoảng $500-$1000, bonus của bạn là 2%
  • Phần tăng thêm trong khoảng $1000-$1500, bonus của bạn là 3%
  • Phần tăng thêm trong khoảng $1500-$2500, bonus của bạn là 4%
  • Phần tăng thêm trong khoảng $2500-$5000, bonus của bạn là 5%
  • Phần tăng thêm trong khoảng $5000-$7500, bonus của bạn là 6%
  • Phần tăng thêm trong khoảng $7500-$10000, bonus của bạn là 7%
  • Phần tăng thêm trong khoảng $10000-$13000, bonus của bạn là 8%
  • Phần tăng thêm trong khoảng $13000-$15000, bonus của bạn là 9%
  • Phần tăng thêm từ $15000 trở lên, bonus của bạn là 10%

Note: tổng số tiền nạp không bao gồm bonus.

Bên cạnh đó, bạn còn được giảm giá 10% cho các hội thảo đào tạo được tổ chức tại các văn phòng của InstaForex trên toàn thế giới khi sử dụng thẻ câu lạc bộ.


Chào mừng bạn đến với Câu lạc bộ InstaForex!


Tham gia câu lạc bộ ngay bây giờ!

Câu lạc bộ InstaForex

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.