empty
 
 
Giao dịch trong ngày Giao dịch trong tuần Giao dịch thuộc vị trí theo hướng hoán đổi tích cực
Mô tả Những người theo hình thức giao dịch này chủ yếu là người mới bắt đầu, nó được kết nối với động lực thị trường tiền tệ, thu hút người mới. Giao dịch trong ngày có những đặc thù sau:
 • Các vị trí có thể được mở trong một ngày giao dịch và đến cuối ngày, họ cần phải đóng cửa, hoặc trong trường hợp khẩn cấp, thực hiện trong ngày giao dịch tiếp theo với lệnh thiết lập bảo vệ
 • Tất cả các giao dịch đều là ngắn hạn và có nghĩa là chỉ có được một phần lợi nhuận
 • Trong vòng một ngày số lượng các giao dịch có thể có nhiều hơn một
 • Giao dịch trong ngày không đòi hỏi đầu tư lớn về tài chính
 • Khoảng thời gian làm việc là các biểu đồ phút
Theo quy định, các nhà giao dịch, thất vọng trong giao dịch trong ngày, hãy thử chiến lược này. Giao dịch trong tuần không có chuyển động thị trường kịch liệt như vậy như trong giao dịch trong ngày. Nó dường như thị trường là bất động. Nhưng nó chỉ là ở cái nhìn đầu tiên. Giao dịch trong tuần có một số đặc thù như sau:
 • Một giao dịch có thể vẫn mở trong 10 ngày
 • Tất cả các giao dịch được tính dựa trên việc lấy hầu hết phần lợi nhuận trên chuyển động thị trường
 • Như một quy luật, không nhiều hơn 2 vị trí được mở ra trong một tuần
 • Các yêu cầu đối với các quỹ đầu tư là cao hơn nhiều so với giao dịch trong ngày
 • Thời gian làm việc là các biểu đồ nhiều giờ
Như một quy luật, giao dịch vị trí chỉ được các nhà giao dịch kiên nhẫn sử dụng. Giao dịch vị trí được phân biệt từ trước đó bởi một áp lực đặt lên nhà giao dịch, và hơn thế nữa, một nhà giao dịch có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Giao dịch vị trí có những đặc điểm sau đây:
 • Khoảng thời gian làm việc là các biểu đồ hàng ngày và hàng tuần
 • Một giao dịch có thể vẫn mở trong nhiều tháng
 • Các yêu cầu đối với vốn đầu tư là cao nhất, so với giao dịch trong ngày và trong tuần
 • Một quyền chọn ở ngoài thị trường trong thời gian hiệu chỉnh là được phép
Thuận lợi
 • Vốn rất lớn là không cần thiết
 • Nhà giao dịch có thể ngừng giao dịch bất cứ lúc nào
 • Rủi ro tối thiểu
 • Áp lực không đáng kể
 • Lợi nhuận cao
 • Cần ít thời gian nghĩ ngợi
 • Có thời gian rảnh trong một phiên giao dịch
 • Rất nhiều thời gian rảnh
 • Không có áp lực tình cảm
 • Không cần thiết nghĩ ngợi
Khó khăn
 • Áp lực tình cảm cao
 • Cần nhiều thời gian để nghĩ ngợi
 • Thiếu thời gian trong suốt một phiên giao dịch
 • Khối lượng quỹ đáng kể là cần thiết
 • Nhà giao dịch có thể ở ngoài thị trường trong việc điều chỉnh xu hướng
 • Không thể ngừng giao dịch bất cứ lúc nào
 • Cần phải giữ vị trí mở trong 24 giờ
 • Thời gian không hoạt động tuyệt đối
 • Không thể ngừng giao dịch bất cứ lúc nào
 • Số lượng hạn chế của các cặp tiền tệ dành cho giao dịch
 • Cần vốn lớn cho giao dịch
Kết quả Chiến lược này là phù hợp với các nhà giao dịch có khả năng chịu đựng tốt và có nghị lực, phản ứng nhanh chóng và thần kinh thép Chiến lược này phù hợp với những nhà giao dịch kết hợp những phẩm chất như năng lực làm việc, sự thận trọng và chu đáo, bởi vì lần đầu tiên nhà giao dịch sẽ cần phải theo dõi các vị trí 24 giờ một ngày, phân tích tất cả những thay đổi của thị trường. Phải thực sự kịp thời tại thời điểm hình thành xu hướng thị trường. Trong khi đó, sử dụng các biểu đồ nhiều giờ sẽ không thoải mái cho bạn do các tín hiệu đó được hình thành trên các thanh đêm Chiến lược này thích hợp với các nhà giao dịch có một sự kiên nhẫn tuyệt vời, sự quả quyết và tiền nhiều

Trong trường hợp bạn đã có được sự trùng hợp tuyệt đối với một chiến lược giao dịch, tính cách của bạn và khả năng tài chính, thì nó sẽ là một biến thể hoàn hảo cho bạn.

Mở tài khoản
Mở tài khoản
Thực hiện một ký quỹ
Thực hiện một ký quỹ
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback