empty
 
 

Mô hình Double top

Mô hình Double Top là một mô hình đảo chiều dễ nhận biết. Mô hình này thường hình thành gần mức kháng cự và báo hiệu tình hình trên thị trường khi mà giá thất bại trong việc phá vỡ đường kháng cự hai lần liên tiếp.

Mô hình Double Top là một mô hình đảo chiều dễ nhận biết. Mô hình này thường hình thành gần mức kháng cự và báo hiệu tình hình trên thị trường khi mà giá thất bại trong việc phá vỡ đường kháng cự hai lần liên tiếp. Bạn có thể thấy hình của mô hình Double Top bên dưới.

Mô hình Double top

Quan trọng là, đỉnh thứ hai trên hình là thấp hơn một chút so với cái đầu tiên mà là tín hiệu rõ ràng cho thấy mức kháng cự sẽ không bị phá vỡ và giá chắc chắn sẽ đảo chiều. Thương nhân tốt hơn nên tham gia thị trường khi giá ở đỉnh thứ hai hoặc ở mức của đường viền cổ.

Hãy xem những phát triển tiếp theo nào chúng ta có thể thấy:

Mô hình Double top

Biên độ giảm thường bằng chiều cao của mô hình Double Top. Các thương nhân giàu kinh nghiệm nói rằng những mô hình này chỉ có thể được tìm thấy sau những xu hướng thực sự mạnh mẽ. Ví dụ, trong thị trường đi ngang chậm chạp những con số này là không quan trọng. Hơn nữa, các mô hình này thường được tìm thấy trên khung thời gian lớn hơn bắt đầu từ 1 giờ.

Actual patterns

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback