empty
 
 
Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật

Số liệu phân tích kỹ thuật mà định kỳ xuất hiện trên đồ thị của các công cụ giao dịch và có một hệ thống xuất hiện và phát triển nhất định thường được gọi là các số liệu về giá.

Figures of technical analysis

Mô hình Pennant

Phân tích kỹ thuật: Mô hình Pennant

Mô hình Pennant là một mô hình quen thuộc được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật. Con số này thường thấy trên các đồ thị giao dịch của hầu hết các cặp tiền tệ.
Sự phát triển của Pennant trên đồ thị giao dịch cho thấy sự tiếp tục của xu hướng.

Mô hình Head and shoulders

Phân tích kỹ thuật: Mô hình Head and shoulders

Mô hình "Head and Shoulders" chủ yếu là một mô hình đảo chiều. Mô hình này được hình thành trên cơ sở 3 đỉnh hoặc 3 đáy, hơn nữa đỉnh (đáy) giữa cao hơn hai cái kia.

Mô hình Double Top

Phân tích kỹ thuật: Mô hình Double Top

Mô hình Double Top là một mô hình đảo chiều dễ nhận biết. Mô hình này thường hình thành gần mức kháng cự và báo hiệu tình hình trên thị trường khi mà giá thất bại trong việc phá vỡ đường kháng cự hai lần liên tiếp.

Mô hình Rectangle

Phân tích kỹ thuật: Mô hình Rectangle

Rectangle - một trong những phương pháp phân tích kỹ thuật phổ biến và đơn giản nhất trong giao dịch. Mặc dù nó dễ dàng xác định trên đồ thị, đây là một con số quan trọng và rất mạnh, đó là chỉ báo cho sự tiếp tục của xu hướng. Do nhận dạng chính xác hình chữ nhật, thương nhân có thể thâm nhập thị trường thành công.

Mô hình Triangle

Phân tích kỹ thuật: Mô hình Triangle

Triangles là một trong những mô hình đồ thị phổ biến nhất được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Sự kết hợp nến này có thể được tìm thấy trên hầu hết các công cụ tài chính và vào bất kỳ khung thời gian nào. Triangles thuộc loại mô hình tiếp nối, có nghĩa là nó đến trước một xu hướng, hoặc xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm.

Mô hình Flag

Phân tích kỹ thuật: Mô hình Flag

Cờ là một mô hình dự đoán sự tiếp tục của xu hướng. Cũng như các con số tương tự khác của sự tiếp tục xu hướng, nó được hình thành sau một sự chuyển động giá cả nhanh chóng và cũng tương tự như sự sụt giảm. Khi cờ được hoàn thành, tiếp theo là một sự tiếp nối của xu hướng, thường là mạnh tương tự như xu hướng trước.

Mô hình Triple Top

Phân tích kỹ thuật: Mô hình Triple Top

Mô hình ba trên cùng là mô hình đảo chiều bao gồm ba mức cao bằng nhau, sau đó phá vỡ dưới mức hỗ trợ.

Actual patterns

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback