empty
 
 

MetaTrader 5: tải xuống thiết bị đầu cuối giao dịch

Mọi khách hàng của InstaForex đều được tự do lựa chọn nền tảng giao dịch phù hợp nhất với nhu cầu của mình để giao dịch trên thị trường tài chính toàn cầu. Ngày nay công ty cung cấp một số loại thiết bị đầu cuối giao dịch phổ biến. Mỗi nền tảng giao dịch này đều nhằm mục đích đáp ứng các yêu cầu riêng. Dưới đây, bạn sẽ tìm ra nền tảng nào phù hợp với các mục tiêu giao dịch cụ thể nhất.

Chức năng MetaTrader 5

  • 21 khung thời gian (MT4 chỉ có 9)
  • Độ sâu của thị trường (định giá cấp II) và quy cách hợp đồng
  • MQL5 - ngôn ngữ lập trình thế hệ mới để thiết kế các chỉ số và cố vấn chuyên gia
  • Kho lưu trữ báo giá tự động
  • Bộ công cụ kỹ thuật nâng cao
  • Chính sách điền - một trường mới trong cửa sổ Đặt hàng
  • Ngày hết hạn cho các đơn đặt hàng đang chờ xử lý
  • Cố vấn giao dịch được tạo sẵn, các chỉ báo và tập lệnh có sẵn từ cửa hàng trực tuyến tích hợp sẵn
Before you download the MetaTrader 5 platform, check out the differences between MT4 and MT5 platforms
Tải xuống MetaTrader 5
Yêu cầu hệ thống: Windows 7 trở lên
Performance
MT5 boasts increased performance due to support for 64-bit processor architecture
Acceleration
The ability to significantly speed up expert optimization through support for parallelization across all processor cores and the availability of cloud computing (paid service)
Wide Range
Provides access to a large number of markets, including stock markets
Communication
Traders can exchange messages and attach files to them
FAQ (Question/Answer) | MetaTrader 5

Which instruments can I trade with in MetaTrader 5?

The MT5 platform offers over 300 trading instruments, including popular currencies, ETFs, cryptocurrencies, commodities, as well as CFDs on stocks, precious metals, and energy sources.

How is the MetaTrader 5 terminal better than MetaTrader 4?

Perhaps the main advantage of MT5 is that this terminal provides access to multi-market trading (trading on global stock exchanges, commodities, precious metals, cryptocurrencies, and many others). Meanwhile, the MT4 platform is designed exclusively for trading in the Forex currency market.

Can I log into my MT5 account using my MT4 account number?

Unfortunately, no. Trading with an account previously opened on the MetaTrader 4 platform is not provided for on the MetaTrader 5 trading platform.

What deposit and withdrawal methods are offered by the MT5 platform?

Traders have access to more than 30 payment operation options. MetaTrader 5 users can choose both traditional methods of depositing and withdrawing funds, such as bank transfers and Visa and MasterCard credit cards, as well as cryptocurrencies.

On which devices can I use MT5?

Trading using the platform is accessible anywhere and at any time. You can install the terminal on both your desktop computer and your mobile device.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback