empty
 
 

"Lưu Trữ Chiến Dịch "Giao dịch thông minh, Giành Thiết Bị

Trên trang này bạn có thể xem thông tin về những người chiến thắng của chiến dịch Giao dịch thông minh, Giành Thiết Bị. Bảng này gồm có ngày định số thiết bị, tên và số tài khoản của những người chiến thắng và mẫu thiết bị. Để tìm người chiến thắng của một ngày nhất định, bạn có thể sử dụng trình duyệt lọc. Trong thực đơn thả xuống, bạn có thể chọn năm, thời gianchiến dịch và nhấp vào nút Tìm kiếm. Bạn cũng có thể tìm kiếm một số tài khoản nhất định.
Nếu bạn muốn tham gia rút thăm các thiết bị hiện đại từ InstaForex, hãy vui lòng đăng ký tham gia bằng việc nhấp vào nút Đăng ký ở dưới. Bạn cũng có thể đọc thể chiến dịch nếu bạn nhấp vào đường truyền tương ứng.

Người chiến thắng giải thưởng

Nếu bạn có bất kỳ đề xuất nào về cách cải thiện các cuộc thi và chiến dịch của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua [email protected].
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback