Facebook
 
 

18.06.202023:57:00UTC+00Giá tiêu dùng chung của Nhật Bản tăng 0.1% theo năm vào tháng năm

Giá tiêu dùng chung tại Nhật Bản đã tăng 0.1% theo năm vào tháng năm, Bộ Nội vụ và Truyền thông cho biết vào thứ sáu - phù hợp với kỳ vọng và không thay đổi so với tháng tư. Giá tiêu dùng cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm dễ bay hơi, đã giảm 0.2% trong năm. Điều đó đã bỏ lỡ kỳ vọng giảm 0.1% và không thay đổi so với lần đọc trước. Cá nhân, giá hàng năm đã tăng cho thực phẩm, nhà ở, đồ nội thất, quần áo và chăm sóc y tế; giá đã giảm cho nhiên liệu, giao thông vận tải và giáo dục. Trên cơ sở hàng tháng, cả lạm phát chung và CPI cơ bản đều không thay đổi.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.