Facebook
 
 

26.06.202000:15:00UTC+00Chỉ số tâm lý tiêu dùng của Hàn Quốc tăng lên 81.8 vào tháng sáu

Tâm lý của người tiêu dùng ở Hàn Quốc đã tăng cao trong tháng sáu, cuộc khảo sát mới nhất từ Ngân hàng Hàn Quốc cho thấy vào thứ sáu với điểm số chỉ số khảo sát người tiêu dùng là 81.8. Đó là từ mức 77.6 vào tháng năm. Tâm lý người tiêu dùng về mức sống hiện tại cao hơn 5 điểm so với tháng năm ở mức 84 và triển vọng tương lai của mức sống là 2 điểm lên tới 87 điểm. Tâm lý tiêu dùng liên quan đến thu nhập hộ gia đình trong tương lai cao hơn 1 điểm so với tháng năm ở mức 88 điểm và chi tiêu hộ gia đình trong tương lai cao hơn 2 điểm so với tháng trước là 93 điểm. Tâm lý người tiêu dùng liên quan đến điều kiện kinh tế trong nước hiện tại cao hơn 8 điểm so với tháng năm ở mức 44 điểm và điều kiện kinh tế trong nước trong tương lai là 3 điểm, lên 70 điểm. Tỷ lệ lạm phát dự kiến cho năm sau là 1.6%.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.