21.10.202005:37:00UTC+00Doanh số bán lẻ tại Úc giảm với tốc độ chậm hơn trong tháng 9

Doanh số bán lẻ của Úc giảm với tốc độ chậm hơn trong tháng 9, dữ liệu sơ bộ từ Cục Thống kê Úc cho thấy hôm thứ Tư. Doanh thu bán lẻ giảm 1,5% so với tháng trước, sau mức giảm 4% một tháng trước. Đây là lần giảm doanh số thứ hai liên tiếp. Đã có sự sụt giảm trong doanh thu bán lẻ thực phẩm, bán lẻ hàng gia dụng và bán lẻ khác trong tháng 9. Trên cơ sở hàng năm, doanh số bán lẻ tăng 5,2% nhưng yếu hơn so với mức tăng 7,1% trong tháng Tám. Dữ liệu cuối cùng có hạn vào ngày 4 tháng 11.
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.