empty
 
 

27.09.202108:54:00UTC+00Doanh số bán lẻ của Đan Mạch giảm trong tháng thứ ba

Doanh số bán lẻ của Đan Mạch đã giảm tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 8, số liệu được Cơ quan Thống kê Đan Mạch công bố hôm thứ Hai. Doanh số bán lẻ đã giảm 0,4% được điều chỉnh theo mùa so với tháng trước trong tháng 8, sau mức tăng trưởng một phần trăm trong tháng 5. Doanh số bán quần áo và các hàng hóa khác tăng 2,8% hàng tháng trong tháng 8 và doanh số bán thực phẩm và hàng tạp hóa tăng 0,5%. Trong khi đó, doanh số bán hàng tiêu dùng khác giảm 1,8%. Trên cơ sở thường niên, doanh số bán lẻ tăng 4,0% trong tháng 8, sau mức tăng 4,9% trong tháng trước.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.