empty
 
 

12.10.202107:32:00UTC+00Xuất khẩu của Hà Lan tăng trưởng thuận lợi trong tháng 8

Theo số liệu từ văn phòng thống kê CBS cho thấy hôm thứ Ba, xuất khẩu và nhập khẩu của Hà Lan tăng nhẹ hơn trong tháng 8. Xuất khẩu hàng hóa tăng 5,0% so với cùng kỳ tháng 8 năm ngoái, sau khi tăng 8,6% trong tháng 7. Xuất khẩu tăng tháng thứ tám liên tiếp. Đặc biệt, trong tháng 8, nhiều máy móc, sản phẩm hóa chất và kim loại được xuất khẩu chủ yếu, văn phòng thống kê cho biết. Nhập khẩu tăng 6,1% hàng năm trong tháng 8, sau khi tăng 8,4% trong tháng trước. Nhập khẩu tăng tháng thứ bảy liên tiếp.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.