empty
 
 

13.10.202111:58:00UTC+00Lạm phát Giá Tiêu dùng Đức Tăng đúng theo Ước tính

Theo ước tính ban đầu, lạm phát giá tiêu dùng của Đức đã tăng nhanh vào tháng 9 lên mức cao nhất kể từ năm 1993, dữ liệu cuối cùng từ Destatis cho thấy hôm thứ Tư. Lạm phát giá tiêu dùng đã tăng lên 4,1% trong tháng 9 từ mức 3,9% trong tháng 8. Tỷ lệ hàng năm phù hợp với ước tính nhanh được công bố vào ngày 30/09. Lần lạm phát gần đây nhất là cao nhất kể từ tháng 12 năm 1993, khi mức tăng giá là 4,3%. Trên cơ sở hàng tháng, giá tiêu dùng không thay đổi, như ước tính ban đầu, vào tháng 9. Lạm phát hài hòa của EU đã tăng lên 4,1% từ mức 3,4% của tháng trước. Theo tháng, giá tiêu dùng hài hòa tăng 0,3%. Văn phòng thống kê xác nhận các ước tính sơ bộ được công bố vào ngày 30/09.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.