empty
 
 

25.10.202108:59:00UTC+00Tăng trưởng trong sản xuất công nghiệp Đài Loan chậm lại trong tháng 9

Dữ liệu từ Bộ Kinh tế Đài Loan đã tăng với tốc độ nhẹ nhàng hơn trong tháng 9. Sản lượng công nghiệp tăng 12,24% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 9, sau khi tăng 13,43% vào tháng 8. Tăng trưởng hàng năm trong sản lượng chế tạo giảm xuống 12,78% từ 14,3% trong tháng trước. Sản lượng cung cấp điện, khí đốt và nước tăng 7,36%. Trong khi đó, khai thác mỏ và khai thác đá giảm 4,11% và sản lượng cung cấp nước giảm 0,84%. Trên cơ sở hàng tháng, sản xuất công nghiệp tăng 2,23% trong tháng 9, sau khi giảm 1,19% trong tháng trước.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.