empty
 
 

26.10.202122:00:00UTC+00Dữ liệu lạm phát Úc đến hạn vào thứ Tư

Úc sẽ công bố số liệu quý 3 về giá tiêu dùng vào thứ tư, đánh dấu một ngày khiêm tốn đối với hoạt động kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. Lạm phát dự kiến sẽ tăng 0,8% so với quý trước và 3,1% so với năm ngoái sau khi tăng 0,8% so với quý trước và 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái trong ba tháng trước đó. Úc cũng sẽ xem kết quả tháng 10 về chỉ số niềm tin kinh doanh từ ANZ; trong tháng 9 điểm chỉ số này là -7,2. New Zealand sẽ cung cấp số liệu tháng 9 về nhập khẩu, xuất khẩu và cán cân thương mại. Trong tháng 8, nhập khẩu trị giá 6,49 tỷ NZ $ và xuất khẩu là 4,35 tỷ NZ $ với thâm hụt thương mại là 2,144 tỷ NZ $. Trung Quốc cũng sẽ công bố con số tháng 9 về lợi nhuận công nghiệp; trong tháng 8 thì lợi nhuận tăng 49,5% so với năm ngoái. Đồng thời, Thái Lan sẽ công bố dữ liệu tháng 9 về sản xuất công nghiệp; trong tháng 8 sản lượng này đã giảm 4,15% so với năm ngoái.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.