empty
 
 

29.11.202108:38:00UTC+00Bảng Anh thay đổi ít sau phê duyệt thế chấp của Vương quốc Anh

Vào lúc 4:30 sáng theo giờ ET Thứ Hai, Ngân hàng Trung ương Anh đã công bố dữ liệu phê duyệt thế chấp cho tháng Mười. Đồng bảng Anh thay đổi rất ít so với các đối tác chính của nó sau dữ liệu. Đồng bảng Anh được giao dịch ở mức 151,35 so với yên, 1,2334 so với franc, 0,8454 so với euro và 1,3347 so với đồng bạc xanh vào khoảng 4:35 sáng theo giờ ET.Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.