empty
 
 
30.03.2023 07:35 AM
Technical Analysis of Intraday Price Movement of EUR/CHF Cross Currency Pairs, Thursday, March 30 2023.

This image is no longer relevant

Although on the 4 hour chart EUR/CHF cross currency pairs seems moving inside Bullish channel, but on the condition of Stochastic Oscillator indicator above the level 90 (Overbought) and ready to go down give the signal that in the nearest future there will be correction below to test Bullish Fair value gap area (Cyan box) around the level of 0,9915-0,9894. If this area level works as support area level which is trong enough, then EUR/CHF has the potential to appreciated again to the 0.9996 level as its first target and the 1.0096 level as its second target. On the other hand, if the Bullish Fair value Gap area level is not strong enough to hold back the EUR/CHF downward correction, especially if the 0.9879 level is successfully broken down, then it is highly unlikely that a rally will occur. on EUR/CHF in the near future.

(Disclaimer)

Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $1000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 6 chúng tôi xổ $1000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback