13.05.201907:38 AUD/USD tiếp cận một hỗ trợ quan trọng, tiềm năng cho một sự bật lên!

Exchange Rates 13.05.2019 analysis

Giá đang tiếp cận một hỗ trợ quan trọng tại 0.6968, nơi mà nó có khả năng có thể bật trở lại mức kháng cự tại 0.7006.

Thâm nhập: 0.6968

Tại sao nó tốt: hỗ trợ đẩy giá lên tiềm năng, Fibonacci thoái lui 61.8%, Fibonacci mở rộng 61.8%

Dừng lỗ: 0.6934

Tại sao nó tốt: Fibonacci mở rộng 100%

Chốt lời: 0.7006

Tại sao nó tốt: Fibonacci thoái lui 76.4%, kháng cự đẩy giá xuống tiềm năng

Exchange Rates 13.05.2019 analysis

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Biểu diễn dưới dạng
Dean Leo,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2020
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

EUR/USD đối mặt với áp lực giảm giá, tiềm năng giảm thêm nữa
Giá đang phải đối mặt với áp lực giảm giá từ mức kháng cự đầu tiên của chúng tôi, phù hợp với mức kháng cự đẩy giá xuống tiềm năng của chúng tôi và fibonacci thoái lui 61.8%, nơi chúng tôi có thể thấy sự sụt giảm hơn nữa đến mục tiêu hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi.
Author: Dean Leo
02:05 2020-06-30 UTC--4
7588
AUDJPY đối mặt với áp lực giảm giá, tiềm năng giảm thêm!
Chúng tôi đã chuyển sang giảm khi giá đang tiến đến ngưỡng kháng cự đầu tiên, nơi là mức kháng cự cao tiềm năng. Giá có khả năng đảo ngược mức đến hỗ trợ đầu tiên, nơi Fibonacci thoái lui 50.
Author: Dean Leo
22:45 2020-06-29 UTC--4
7003
USDCAD bật lên trong tiến trình hướng tới kháng cự đường xu hướng giảm dần!
Giá giữ trên cả trung bình di chuyển. Một cú bật lên ngắn hạn trên mức hỗ trợ đầu tiên tại 1.36367 đến ngưỡng kháng cự đầu tiên (mức kháng cự đường xu hướng giảm dần) tại 1.36940 được dự kiến.
Author: Dean Leo
22:45 2020-06-29 UTC--4
8428
Show more

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.