empty
 
 

22.06.202006:01 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD đối mặt với áp lực giảm giá, tiềm năng giảm thêm!

Exchange Rates 22.06.2020 analysis

Khuyến nghị giao dịch

Vào lệnh: 1.12354

Lý do vào lệnh: Kháng cự đẩy giá xuống tiềm năng, fibonacci thoái lui 23.6% và fibonacci mở rộng 100%

Chốt lời: 1.10263

Lý do chốt lời: fibonacci mở rộng 161.8%, hỗ trợ sụt giảm tiềm năng, fibonacci thoái lui 61.8%

Dừng lỗ: 1.12760

Lý do chốt lời: Kháng cự đẩy giá xuống tiềm năng, fibonacci thoái lui 38.2%

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Dean Leo,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Tỷ giá GBP/USD đang tiếp cận hỗ trợ đường xu hướng tăng dần! Khả năng đảo chiều sắp đến!
Tỷ giá GBP/USD đang tiếp cận mức hỗ trợ theo đường xu hướng tăng dần và mức Fibonacci thoái lui 50%. Có thể xảy ra sự đảo chiều ngắn hạn về mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi tại 1.41496 theo hướng mức đỉnh đảo chiều trên.
Author: Dean Leo
07:13 2021-06-08 UTC--4
1243
Tỷ giá CHF/JPY đang đối mặt với áp lực giảm giá, có khả năng tiếp tục giảm !
Tỷ giá đang đối mặt với áp lực giảm giá từ mức kháng cự của đường xu hướng giảm dần, mức kháng cự chứa đỉnh đảo chiều đi ngang trùng với mức Fibonacci thoái lui 127.2% và mức Fibonacci mở rộng 100%. Giá có thể đẩy xuống.
Author: Dean Leo
07:05 2021-06-08 UTC--4
1288
Tỷ giá CAD/JPY đang tiếp cận đường xu hướng giảm dần, có khả năng đảo chiều!
Tỷ giá đang được giữ bên dưới cả đường xu hướng giảm dần và kháng cự của đường trung bình động, cho thấy dấu hiệu của áp lực giảm giá phù hợp với phân tích của chúng tôi. Chúng ta có thể thấy sự đảo chiều tại mức.
Author: Dean Leo
06:59 2021-06-08 UTC--4
1288
Show more
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.