empty
 
 

02.07.202004:33 Forex Analysis & Reviews: USDCAD testing upside confirmation, potential upside!

Exchange Rates 02.07.2020 analysis

Trading Recommendation

Entry: 1.3618

Reason for Entry: Horizontal pullback resistance

Take Profit :1.3716

Reason for Take Profit: The horizontal swing high

Stop Loss:1.3554

Reason for Stop loss: Horizontal overlap support

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Dean Leo,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Show more
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.