23.10.202009:47 Phân tích và đánh giá ngoại hối: Kế hoạch giao dịch cho USDX vào ngày 23 tháng 10 năm 2020

Exchange Rates 23.10.2020 analysis

Triển vọng kỹ thuật:

Chỉ số đô la Mỹ có thể đã chạm mức thấp xung quanh mức 92,48 vào ngày hôm qua. Chỉ số đã giảm xuống mức thoái lui Fibonacci 0,618 của đợt phục hồi trước đó giữa các mức 91,75 và 94,75 tương ứng trước khi đảo chiều cao hơn một lần nữa. Biểu đồ cuối ngày đã được trình bày ở đây trong khi Hợp đồng giao ngay được cho là đang giao dịch quanh mức 92,92 tại thời điểm này bằng văn bản. Hỗ trợ ngay lập tức được nhìn thấy thông qua mức 91,75, trong khi mức kháng cự vẫn còn nguyên quanh 94,75 tương ứng. Việc đẩy qua 94,75 sẽ xác nhận rằng mức đáy có ý nghĩa đang ở quanh mức 92,47 và những người kỳ vọng giá tăng (Bulls) đang trở lại kiểm soát. Họ đã sẵn sàng để đẩy qua các mức 96,00 và 98,00 trong vài tuần tới. Cũng lưu ý rằng 98,00 gần với mức thoái lui Fibonacci 0,618 của mức giảm trước đó giữa 103,00 và 91,75. Những người kỳ vọng giá tăng (Bulls) đang nắm quyền kiểm soát cho đến khi mức thấp 91,75 vẫn còn nguyên.

Kế hoạch giao dịch:

Giữ nguyên, dừng @ 91,75, target @ 96,00 và 98,00.

Chúc may mắn!

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Oscar Ton,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2020
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.