Facebook
 
 

15.01.202113:04 Phân tích và đánh giá ngoại hối: GBP/USD đang đối mặt với áp lực tăng giá từ vùng hỗ trợ, tiềm năng tăng giá hơn nữa

Exchange Rates 15.01.2021 analysis

Tỷ giá đang đối mặt với áp lực tăng giá từ vùng hỗ trợ đầu tiên và đường xu hướng tăng dần, nơi chúng ta có thể thấy một đợt bật lên trên mức này so với mục tiêu kháng cự đầu tiên của chúng ta. Việc bứt phá trên mức xác nhận tăng của chúng tôi sẽ cung cấp khả năng tăng giá cho mục tiêu kháng cự đầu tiên của chúng tôi. Đám mây Ichimoku cũng đang cho thấy dấu hiệu của áp lực tăng giá, phù hợp với xu hướng tăng giá của chúng tôi.

Khuyến nghị giao dịch

Tham gia vào thị trường: 1.36582

Lý do gia nhập:

Đường xu hướng tăng dần, hỗ trợ pullback ngang, thoái lui fibonacci 61,8%, mở rộng fibonacci 100%

Chốt lời: 1.37332

-27,2% fibonacci thoái lui

Cắt lỗ: 1.36171

Lý do cắt lỗ:

Dao động ngang hỗ trợ thấp

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Dean Leo,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Tỷ giá AUD/USD đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá hơn nữa
Giá đang đối mặt với áp lực tăng giá từ mức hỗ trợ đầu tiên tại mức 0,78128, phù hợp với phần fibonacci mở rộng 61,8% và mức hỗ trợ đáy đảo chiều phương ngang. Giá có thể bật ra khỏi mức hỗ trợ đầu tiên đến mức kháng.
Author: Dean Leo
06:27 2021-03-03 UTC--5
733
Tỷ giá AUD/JPY đang đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá hơn nữa!
Giá đang đối mặt với áp lực tăng giá khi nó tiếp tục giữ trên cả đường xu hướng tăng dần và đường hỗ trợ trung bình động, phù hợp với xu hướng tăng giá của chúng tôi. Chúng tôi thấy có khả năng có một sự phục hồi ở.
Author: Dean Leo
06:20 2021-03-03 UTC--5
658
Tỷ giá GBP/JPY đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá hơn nữa
Tỷ giá GBP/USD đang đối mặt với áp lực tăng giá từ mức hỗ trợ đầu tiên tại mức 148,727, phù hợp với mức fibonacci thoái lui 61,8%, phần fibonacci mở rộng 78,6% và mức hỗ trợ đáy đảo chiều phương ngang. Giá có thể bật lên mức.
Author: Dean Leo
05:47 2021-03-01 UTC--5
823
Show more

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.