empty
 
 

27.01.202111:30 Forex Analysis & Reviews: USDJPY testing descending trendline resistance! Drop incoming!

Exchange Rates 27.01.2021 analysis

Price testing and holding below descending trendline resistance and key fibonacci retracement level. A short term drop below 1st resistance at 103.721 towards 1st support at 103.590 could be expected.

Trading Recommendation

Entry: 103.721

Reason for Entry:

61.8% Fibonacci retracement,descending trendline resistance and moving average resistance

Take Profit: 103.590

Reason for Take Profit:

Graphical swing low support

Stop Loss: 103.477

Reason for Stop Loss:

Horizontal swing high resistance

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Dean Leo,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Show more
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.