empty
 
 

03.03.202113:27 Forex Analysis & Reviews: Tỷ giá AUD/USD đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá hơn nữa

Exchange Rates 03.03.2021 analysis

Giá đang đối mặt với áp lực tăng giá từ mức hỗ trợ đầu tiên tại mức 0,78128, phù hợp với phần fibonacci mở rộng 61,8% và mức hỗ trợ đáy đảo chiều phương ngang. Giá có thể bật ra khỏi mức hỗ trợ đầu tiên đến mức kháng cự đầu tiên, trùng với mức fibonacci thoái lui 61,8%, phần fibonacci mở rộng 161,8% và hỗ trợ đáy đảo chiều theo phương ngang. Nếu giá giảm qua khỏi mức hỗ trợ đầu tiên, giá có thể đạt đến hỗ trợ thứ 2 trùng với hỗ trợ giá phục hồi phương ngang, fibonacci thoái lui 50% và fibonacci mở rộng 127,2%. EMA cũng nằm dưới giá, cho thấy áp lực tăng giá.

Khuyến nghị giao dịch

Vào lệnh: 0.78128

Lý do vào lệnh:

Hỗ trợ đáy đảo chiều theo phương ngang, fibonacci mở rộng 61,8%

Chốt lời: 0,78801

Lý do Chốt lời:

Mức kháng cự đỉnh đảo chiều phương ngang, fibonacci mở rộng 161,8%, fibonacci thoái lui 61,8%

Cắt lỗ: 0,77736

Lý do cắt lỗ:

Hỗ trợ pullback ngang, fibonacci mở rộng 127,2% , fibonacci thoái lui 50%

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Dean Leo,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Cặp USD / CAD đang đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá!
Giá đang nằm trên đường xu hướng tăng dần, phù hợp với mức hỗ trợ đầu tiên, mức hồi quy Fibonacci 61,8% & phần mở rộng Fibonacci 161,8%. Giá có khả năng phục hồi và tăng lên ít nhất là mức kháng cự đầu tiên phù hợp với mức.
Author: Dean Leo
00:39 2021-07-23 UTC--4
808
Tỷ giá EUR/AUD tiếp cận mức kháng cự đầu tiên. Có khả năng tăng giá!
Tỷ giá EUR/AUD tiếp cận mức kháng cự thứ nhất, trùng với mức Fibonacci thoái lui 161.8% và mức Fibonacci mở rộng 100%. Giá dự kiến sẽ vượt qua mức này và tăng theo hướng kháng cự thứ 2, tương thích với mức Fibonacci thoái lui -61.8% và.
Author: Dean Leo
03:33 2021-07-21 UTC--4
1063
Tỷ giá EUR / AUD đối mặt với áp lực tăng giá, tiềm năng tăng giá hơn nữa
Giá đang đối mặt với áp lực tăng giá khi nó vượt ra khỏi ngưỡng kháng cự của đường xu hướng giảm dần. Giá đang đẩy xuống để kiểm tra lại đường xu hướng giảm dần với mức quay theo đường hỗ trợ thấp theo chiều ngang,.
Author: Dean Leo
05:36 2021-07-15 UTC--4
1483
Show more
Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.