empty
 
 

07.05.202109:14 Forex Analysis & Reviews: Phân tích sóng Elliott của Vàng cho ngày 7 tháng 5 năm 2021

Exchange Rates 07.05.2021 analysis

Sau một thời gian ngắn tích lũy, vàng đang tăng trở lại hướng tới ngưỡng kháng cự gần mức 1,870 và sự bứt phá trên mức này sẽ kêu gọi một sự tiếp tục tăng cao hơn đến ngưỡng kháng cự quan trọng tại mức 1,959 và sau đó kháng cự tại mức 2,075 sẽ như là mục tiêu tăng tiếp theo trên đường hướng tới mức 2,705.

Hỗ trợ hiện được nhìn thấy ở mức 1,799.50 và chỉ khi có sự phá vỡ bên dưới mức này thì sẽ kêu gọi sự kiểm tra lại mức hỗ trợ 1,755 và đối mặt với áp lực tăng mới hướng tới mức 1,959.

Khuyến nghị giao dịch:

Mua vàng và đặt mức dừng của bạn ở mức 1,770

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Torben Melsted,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.