empty
 
 
22.03.2019 09:13 AM
Analysis of the divergence of EUR / USD for March 22. Bearish divergence puts pressure on euro positions

4h

This image is no longer relevant

On the 4-hour chart, the EUR / USD pair performed a reversal in favor of the American currency and consolidation under the corrective level of 50.0% - 1.1374. As a result, on March 22 the process of falling quotations can be continued in the direction of the next correction level of 38.2% - 1.1328. Maturing divergences in the current chart are not observed in any indicator. On the other hand, fixing the pair above the Fibo level of 50.0% will work in favor of the EU currency and some growth in the direction of the 61.8% correction level - 1.1420.

The Fibo grid was built on extremes from January 10, 2019 and March 7, 2019.

Daily

This image is no longer relevant

On the 24-hour chart, after fixing the quotes above the Fibo level 127.2% - 1.1285, the growth process continues in the direction of the correction level 100.0% - 1.1553. The bearish divergence of the CCI indicator allows traders to expect a reversal in favor of the US dollar and a return to the Fibo level of 127.2%. Meanwhile, fixing quotes under the correction level of 127.2% will increase the chances of the pair to further fall in the direction of the next correction level of 161.8% - 1.0941.

The Fib net is built on extremums from November 7, 2017 and February 16, 2018.

Recommendations to traders:

Purchases of the EUR / USD pair can be made with the target of 1.1420, if the pair closes above the level of 1.1374, and a Stop Loss order under the correction level of 50.0%.

Sales of the EUR / USD pair can be carried out with the target of 1.1328, if the pair disconnects from the level of 1.1374, and with a Stop Loss order above the Fibo level of 50.0%.

Samir Klishi,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2024
Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $4000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 7 chúng tôi xổ $4000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback