empty
 
 
09.04.2019 12:04 PM
Analysis of GBP/USD divergence on April 9. The pound continues to grow with bullish divergence

4h

This image is no longer relevant

As seen on the 4-hour chart, the GBP/USD continues the growth process in the direction of the retracement level of 76.4% (1.3094), after the formation of the bullish divergence of the MACD indicator. The rebound of the pair on April 9 from the Fibo level of 76.4% will allow counting on a turn in favor of the US dollar and the resumption of a fall in the direction of the retracement level of 61.8% (1.2969). Closing the pair above the Fibo level of 76.4% will increase the likelihood of further growth in the direction of the next retracement level of 100.0% (1.3300).

The Fibo grid is based on the grounds from the extremums of September 20, 2018, and January 3, 2019.

1h

This image is no longer relevant

As seen on the hourly chart, the quotes of the pair, after rebounding from the Fibo level of 23.6% (1.3046), resumed the growth process in the direction of the retracement level of 38.2% (1.3087). The rebound of quotations from the level of 38.2% will work in favor of the American currency and the beginning of a fall in the direction of the level of 23.6%. There are no emerging divergences in any indicator today. Fixing the rate above the Fibo level of 38.2% will increase the chances of continued growth in the direction of the retracement level of 50.0% (1.3122).

The Fibo grid is based on the grounds from the extremums of March 27, 2019, and March 29, 2019.

Trading recommendations:

Buy deals on GBP/USD pair can be opened with the target at 1.3122 and a stop-loss order under the retracement level of 38.2% if the pair closes above 1.3087 (hourly chart).

Sell deals on GBP/USD pair can be opened with the target at 1.3046 and a stop-loss order above the level of 38.2% if the pair bounces off the level of 1.3087 (hourly chart).

Samir Klishi,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2024
Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $1000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 4 chúng tôi xổ $1000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback