empty
 
 

19.09.201909:53 Forex Analysis & Reviews: Phân tích chỉ báo. Đánh giá hàng ngày vào ngày 19 tháng 9 năm 2019 cho cặp tiền tệ EUR / USD

Long-term review

Phân tích xu hướng (Hình 1).

Vào thứ năm, một chuyển động đi lên với mục tiêu là 1.1051 là có thể - mức sụt giảm là 50.0% (đường đứt nét màu đỏ). Trong trường hợp bứt phá, mục tiêu tiếp theo là 1.1065 - mức sụt giảm là 61.8% (đường đứt nét màu đỏ). Vượt qua 1.1065 là không thể.

Exchange Rates 19.09.2019 analysis

Hình 1 (biểu đồ hàng ngày).

Phân tích toàn diện:

- phân tích chỉ báo - lên;

- Mức Fibonacci - lên;

- khối lượng - tăng;

- phân tích nến - trung tính;

- phân tích xu hướng - lên;

- Đường Bollinger - xuống;

- lịch trình hàng tuần - lên.

Kết luận chung:

Vào thứ năm, một phong trào đi lên là có thể.

Một kịch bản không thể xảy ra là một chuyển động đi xuống với mục tiêu đầu tiên là 1.1015 - fractal thấp hơn.

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Stefan Doll,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.