empty
 
 
30.09.2019 09:59 AM
Phân tích kỹ thuật cho cặp tiền tệ EUR/USD trong tuần từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10

Phân tích xu hướng.

Tuần này, sau khi kiểm tra mức mục tiêu 161.8%, giá sẽ cố gắng bắt đầu di chuyển lên trên trong một sự sụt giảm với mục tiêu đầu tiên là 1.0978 - mức sụt giảm là 14.6% (đường chấm màu xanh).

This image is no longer relevant

Hình 1 (biểu đồ hàng tuần).

Phân tích phức tạp:

- Phân tích chỉ báo - lên;

- Mức Fibonacci - lên;

- Khối lượng - tăng;

- Phân tích nến - trung tính;

- Phân tích xu hướng - xuống;

- Dải Bollinger - xuống;

- Biểu đồ hàng tháng - lên.

Kết luận của phân tích phức tạp - một phong trào đi lên.

Tổng kết quả tính toán nến của cặp tiền tệ EUR/USD theo biểu đồ hàng tuần: giá trong nhiều tuần có nhiều khả năng có xu hướng tăng với sự vắng mặt của bóng thấp hơn đầu tiên của nến trắng hàng tuần (thứ hai - lên) và sự hiện diện của bóng trên thứ hai (thứ sáu - xuống).

Stefan Doll,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2024
Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $1000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 4 chúng tôi xổ $1000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback