empty
 
 
18.10.2021 07:17 AM
AUDUSD bullish breakout, potential for further rise!

This image is no longer relevant

Price has shown a bullish breakout from the Daily descending trendline resistance (now support) and is also holding above the EMA as well. We could see a further rise from 1st support at 0.73722 in line with 23.6% Fibonacci retracement and 23.6% Fibonacci extension and towards 1st resistance at 0.74783 in line with Horizontal swing high and 78.6% Fibonacci extension . Our bullish bias is further supported by how Price is holding above the Ichimoku cloud, RSI is being held up by a corresponding ascending trendline support. Otherwise Price may bearish towards 2nd support at 0.73235 in line with 38.2% Fibonacci retracement and 38.2% Fibonacci extension.

Trading Recommendation

Entry: 0.73722

Reason for Entry:

23.6% Fibonacci retracement and 23.6% Fibonacci extension

Take Profit: 0.74783

Reason for Take Profit:

Horizontal swing high and 78.6% Fibonacci extension

Stop Loss: 0.73235

Reason for Stop Loss:

38.2% Fibonacci retracement and 38.2% Fibonacci extension.

Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $1000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 02 chúng tôi xổ $1000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback