Facebook
 
 

31.03.202007:15 Phân tích và đánh giá ngoại hối: Dự báo cho AUD/USD vào ngày 31 tháng 3 năm 2020

AUD/USD

Đồng đô la Úc đã tăng tám điểm vào thứ hai, tiếp tục củng cố trước khi đường nhúng của kênh giá đỏ. Đường tín hiệu của bộ dao động Marlin đã hơi di chuyển vào vùng giá trị dương, nhưng trong khi đây không phải là tín hiệu cho sự tăng trưởng, sự đảo chiều có thể xảy ra trực tiếp tại ranh giới của các xu hướng hoặc ngay trên nó bởi các dao động tự nhiên. Không có dấu hiệu khác của một sự đảo ngược dự kiến. Khi giá vượt qua mức Fibonacci 61.8% (0.6240), mục tiêu 0.6410 sẽ mở ra - điểm giao nhau của ba đường: mức Fibonacci là 76.4%, đường kênh giá và đường chỉ báo MACD, nơi nó nhắm tới. Trong trường hợp đảo ngược, mục tiêu của chuyển động là đường nhúng của kênh giá ở mức 0.5838.

Exchange Rates 31.03.2020 analysis

Phân kỳ đi qua Marlin diễn ra trên biểu đồ bốn giờ, nhưng giá không vội vàng để theo nó. Một sự tăng trưởng giá nhẹ là có thể (giới hạn bởi mức Fibonacci 61.8% trên biểu đồ hàng ngày), và sau đó sự phân kỳ sẽ tăng gấp đôi, điều này sẽ làm tăng thêm áp lực giảm.

Exchange Rates 31.03.2020 analysis

Với việc vượt qua mức tín hiệu 0.6078, có thể mở các vị trí bán với mục tiêu 0.5838, s/l trên đỉnh của ngày hiện tại. Mở các vị trí mua có liên quan đến rủi ro gia tăng, nhưng có thể với mức giá trên 0.6240, nhắm tới 0.6410, s/l thấp hơn mức thấp của ngày hiện tại.

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Laurie Bailey,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.