empty
 
 

02.04.202009:15 Forex Analysis & Reviews: Phân tích chỉ báo. Đánh giá hàng ngày về GBP/USD vào ngày 2 tháng 4 năm 2020

Cặp đôi tiếp tục di chuyển xuống vào thứ tư, một lần nữa kiểm tra mức sụt giảm là 14.6% - 1.2336 (đường chấm màu xanh) và sau đó, giá đã tăng lên. Hôm nay, phong trào đi lên sẽ tiếp tục. Tin tức lịch mạnh mẽ cho bảng Anh dự kiến vào lúc 08:30 UTC, và cho đồng đô la lúc 12:30 UTC.

Phân tích xu hướng (Hình 1).

Hôm nay, từ mức 1.2375 (đóng cửa của nến ngày hôm qua), cặp đôi có thể bắt đầu tiến lên với mục tiêu đầu tiên ở mức 1.2518, mức thoái lui 61.8% (đường đứt nét màu đỏ), khi đạt đến mức này, việc tiếp tục công việc trên với mục tiêu là 1.2779, mức thoái lui là 76.4% (đường đứt nét màu đỏ).

Exchange Rates 02.04.2020 analysis

Hình 1 (biểu đồ hàng ngày).

Phân tích toàn diện:

- Phân tích chỉ số - lên;

- Mức Fibonacci - lên;

- Khối lượng - lên;

- Phân tích nến - lên;

- Phân tích xu hướng - lên;

- Đường Bollinger - lên;

- Lịch trình hàng tuần - lên.

Kết luận chung:

Hôm nay, có thể tiếp tục làm việc với mục tiêu đầu tiên là 1.2518, mức thoái lui 61.8% (đường đứt nét màu đỏ).

Kịch bản không có khả năng: từ fractal trên 1.2485 (đường đứt nét màu xanh), làm việc với mục tiêu 1.2336, mức sụt giảm là 14.6% (đường đứt nét màu xanh).

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Stefan Doll,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2022
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.