07.04.202006:05 Vùng kiểm soát AUD/USD vào ngày 07/04/2020

Sau sự tăng trưởng của ngày hôm qua, cặp đôi đã vượt qua và củng cố trên vùng kiểm soát hàng tuần 1/2 0.6080-0.6071. Điều này cho phép chúng ta nói về sự tiếp tục tăng trưởng. Mục tiêu đầu tiên sẽ là vùng kiểm soát hàng tuần 0.6179-0.6161. Đồng thời, phát triển theo hướng đi lên trở thành mục tiêu chính cho tuần hiện tại. Bất kỳ sự giảm xuống nào đều phải được coi là một sự điều chỉnh.

Exchange Rates 07.04.2020 analysis

Tăng trưởng sẽ không bị giới hạn trong vùng kiểm soát hàng tuần, vì vậy mục tiêu tiếp theo sẽ là mức tối đa của tuần trước, và sau đó là ngắn hạn hàng tháng vào tháng tư.

Tuy nhiên, hình thành một mô điều hiệu chỉnh sâu có thể không tuân theo. Do đó, điều này sẽ không cho phép bạn có được giá mua thuận lợi ngay hôm nay. Mặc dù vậy, mua hàng từ các mức hiện tại không có lợi nhuận, vì chúng sẽ yêu cầu đặt mức dừng lỗ dưới mức tối thiểu hiện tại, điều này sẽ không cho phép bạn có được tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận thuận lợi.

Exchange Rates 07.04.2020 analysis

CZ hàng ngày - khu vực kiểm soát hàng ngày. Khu vực được hình thành bởi dữ liệu quan trọng từ thị trường tương lai thay đổi nhiều lần trong năm.

CZ hàng tuần - khu vực kiểm soát hàng tuần. Khu vực được hình thành bởi các dấu hiệu quan trọng của thị trường tương lai, thay đổi nhiều lần trong năm.

CZ hàng tháng - vùng kiểm soát hàng tháng. Khu vực phản ánh sự biến động trung bình trong năm qua.

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Biểu diễn dưới dạng
Samanta Kruder,
Chuyên gia phân tích
Tập đoàn InstaForex © 2007-2020
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.


Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.