empty
 
 

09.04.202012:06 Forex Analysis & Reviews: Các khu vực kiểm soát đối với USDCHF vào ngày 09/04/20

Phong trào đi lên vẫn là một ưu tiên kể từ khi mô hình đảo chiều hình thành vào tuần trước. Mục tiêu tăng trưởng là hàng tuần CZ 0.9872-0.0937. Xác suất tăng trưởng đến những điểm này là 75%, điều này giúp cho việc mua từ phạm vi phẳng có lợi nhuận.

Exchange Rates 09.04.2020 analysis

Chúng ta có thể xem xét tăng trưởng lên mức cao trong tháng trước trong trung hạn, vì cấu trúc bốc đồng khá mạnh và chưa có nguồn cung lớn.

Một mô hình thay thế sẽ phát triển nếu chuyển động của ngày hôm qua không được hấp thụ và giao dịch đóng cửa thấp hơn so với ngày hôm qua. Điều này sẽ cho phép bạn nhận được giá ưu đãi hơn khi mua từ WCZ 1/2 0.9625-0.9609.

Exchange Rates 09.04.2020 analysis

Hàng ngày CZ - khu vực kiểm soát hàng ngày. Khu vực được hình thành bởi dữ liệu quan trọng từ thị trường tương lai, thay đổi nhiều lần trong năm.

Hàng tuần CZ - khu vực kiểm soát hàng tuần. Khu vực được hình thành bởi các dấu hiệu quan trọng của thị trường tương lai, thay đổi nhiều lần trong năm.

Hàng tháng CZ - vùng kiểm soát hàng tháng. Khu vực, là một sự phản ánh của biến động trung bình trong năm qua.

*Phân tích thị trường được đăng tải ở đây có nghĩa là để gia tăng nhận thức của bạn, nhưng không đưa ra các chỉ dẫn để thực hiện một giao dịch.

Samanta Kruder,
Chuyên gia phân tích của InstaForex
© 2007-2021
Benefit from analysts’ recommendations right now
Top up trading account
Open trading account

InstaForex analytical reviews will make you fully aware of market trends! Being an InstaForex client, you are provided with a large number of free services for efficient trading.

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.