empty
 
 
22.11.2021 06:08 AM
USDCAD Bearish Reversal | 22nd Nov 2021

This image is no longer relevant

On the H4, with price reversing off the resistance on the RSI indicator and the a graphical level, we have a bearish bias that price will dip to 1st support at 1.25853 in line with the graphical overlap support and possibly to 2nd support at 1.27074 in line with the graphical overlap support from 1st resistance at 1.26472 in line with the horizontal overlap resistance and 23.6% Fibonacci retracement level. Alternatively, we may see price break 1st resistance structure and head for 2nd resistance at 1.25466 in line with the 50% Fibonacci projection retracement level and horizontal swing high resistance.

Trading Recommendation

Entry: 1.26472

Reason for Entry:

Horizontal overlap resistance and 23.6% Fibonacci retracement level

Take Profit: 1.25853

Reason for Take Profit:

Graphical overlap support

Stop Loss: 1.25466

Reason for Stop Loss:

50% Fibonacci projection retracement level and horizontal swing high resistance

Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $1000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 10 chúng tôi xổ $1000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback