empty
 
 
22.11.2021 06:10 AM
GBPAUD bearish drop! | 22th Nov 2021

This image is no longer relevant

Prices are on a bearish momentum and have recently broken out of our descending trendline. We see potential for dips from our 1st resistance at 1.85927 in line with 100% and 161.8% Fibonacci extension and graphical swing highs towards our 1st support at 1.84659 in line with 61.8% and 127.2% Fibonacci extension and 38.2% Fibonacci retracement. Alternatively, our stop loss will be placed at 2nd resistance at 1.86436 in line with 127.2% and 200% Fibonacci extension. Technical indicators are showing bearish momentum.

Trading Recommendation

Entry: 1.85927

Reason for Entry:

100% and 161.8% Fibonacci extension and graphical swing highs

Take Profit: 1.84659

Reason for Take Profit:

61.8% and 127.2% Fibonacci extension and 38.2% Fibonacci retracement

Stop Loss: 1.86436

Reason for Stop Loss:

127.2% and 200% Fibonacci extension

Kiếm lợi nhuận từ những biến đổi giá của tiền điện tử với InstaForex.
Tải MetaTrader 4 và mở giao dịch đầu tiên của bạn.
 • Grand Choice
  Contest by
  InstaForex
  InstaForex always strives to help you
  fulfill your biggest dreams.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Tiền gửi lần truy cập
  Ký quỹ tài khoản của bạn với $3000 và nhận được $8000 nhiều hơn!
  Trong Tháng 3 chúng tôi xổ $8000 trong chiến dịch Chancy Deposit!
  Có được một cơ hội giành chiến thắng bằng việc ký quỹ $3000 vào một tài khoản giao dịch. Đáp ứng được điều kiện này, bạn trở thành một người tham gia chiến dịch.
  THAM GIA CUỘC THI
 • Giao dịch khôn ngoan, thành công
  Nạp tiền vào tài khoản của bạn với ít nhất $ 500, đăng ký cuộc thi và có cơ hội giành được các thiết bị di động.
  THAM GIA CUỘC THI
 • 100% tiền thưởng
  Cơ hội duy nhất của bạn để nhận 100% tiền thưởng khi gửi tiền
  NHẬN THƯỞNG
 • 55% Tiền thưởng
  Đăng ký tiền thưởng 55% cho mỗi lần gửi tiền của bạn
  NHẬN THƯỞNG
 • 30% tiền thưởng
  Nhận 30% tiền thưởng mỗi khi bạn nạp tiền vào tài khoản của mình
  NHẬN THƯỞNG

Các bài báo được đề xuất

Không thể nói chuyện ngay bây giờ?
Đặt câu hỏi của bạn trong phần trò chuyện.
Widget callback